Přírodovědné pokusy pro žáky MŠ/ ZŠ

Semináře / pracovní dílny

Přírodovědné pokusy pro žáky MŠ/ ZŠ (pracovní dílny/semináře v trvání 90-120 minut) - poznávání přírodovědy a světa kolem nás prostřednictvím jednoduchých a bezpečných experimentů s cílem porozumění tomu, co se kolem nás děje a jak je to možné ovlivnit, jaká je interakce mezi živou přírodou/ prostředím/ člověkem, to vše zajímavou formou s badatelským přístupem ke vzdělávání. Internetový obchod s nabídkou je dostupný ZDE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semináře / pracovní dílny pro učitele

Semináře/pracovní dílny pro učitele MŠ/ZŠ/organizátory kroužků (trvání 6-14 vyučovacích hodin) - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti provádění zajímavých a bezpečných přírodovědných experimentů s dětmi z MŠ a ZŠ, zaměření se na badatelský přístup ke vzdělávání a na propojení získaných poznatků s běžným životem dítěte.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoj a výroba

Vývoj a výroba bezpečné a ekologické učební pomůcky pro MŠ a ZŠ (komplexní souprava pro provádění přírodovědných experimentů) - souprava bude obsahovat detailní a srozumitelné návody na minimálně 50 přírodovědných experimentů a k těmto návodům veškeré chemické látky (bez nebezpečných vlastností) a laboratorní pomůcky k jejich provedení. Souprava bude vhodná jak pro samostatnou práci dětí, tak pro práci učitelů a rodičů s dětmi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.Knihy, pracovní listy, učební texty

Knihy, pracovní listy, učební texty - tištěné nebo elektronické texty určené dětem od předškolního věku, které budou podporovat veškeré naše výrobky a vzdělávací aktivity.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávací portál

Vzdělávací portál - webová stránka podporující první tři aktivity. Stránka bude určena jak dětem od předškolního věku až po náctileté, tak učitelům a rodičům. Stránka bude obsahovat další materiály využitelné při vzdělávání dětí i učitelů v oblastech přírodních věd, jako jsou učební texty, pracovní listy a PC simulační hry pro děti (na podporu zapamatování si prožitku získaného při experimentech přes virtuální realitu).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víkendové programy, prázdninové tábory a zájmové kroužky

Víkendové programy, prázdninové tábory a zájmové kroužky (s tématikou poznávání přírodovědy prostřednictvím pokusů) - volnočasové aktivity určené pro děti, popř. pro děti a jejich rodiče. Cílem aktivit bude stejně jako u výrobku 1 poznávání přírody a světa kolem nás prostřednictvím jednoduchých a bezpečných experimentů, to vše zajímavou formou s badatelským přístupem ke vzdělávání.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zábavná a bezpečná hračka


projects

Zábavná a bezpečná hračka (určená pro poznávání přírodovědy prostřednictvím experimentů) - komplexní hračka obsahující návody na min. 50 přírodovědných experimentů a k nim potřebných chemikálií a pomůcek. Tento výrobek bude rozvíjen až na základě finančního zhodnocení předchozích výrobků nebo ve spolupráci s investorem. Počáteční investice na rozjezd tohoto výrobku je odhadovaná na 2,5-3,0 mil. Kč