O NÁS; PROČ?

work

V České republice se stává trendem, že děti už nechtějí studovat přírodní a technické vědy. Příčinu vidíme v neatraktivní výuce, bez spojitostí s běžným životem, bez objasnění vysvětlovaného jevu na tom, co děti znají za svého okolí, života. Experimenty úplně vymizely ze škol, učitelé se vymlouvají na absenci vhodných pomůcek, na strach z provádění pokusů, na legislativní překážky. A tak jsou pokusy ve většině případů nahrazeny jejich audiovisuální interpretací. Chemické, fyzikální a biologické vědy jsou vysvětlovány bez spojitostí na dětem známé jevy, bez objasnění přínosů pro jejich běžný život. Dětem pak chybí motivace jít studovat přírodní a technické obory. Z toho důvodu je pak nedostatek odborníků v průmyslových firmách a ty upadají. Bez těchto lidí, bez nových nápadů to budou v době stěhování výroby směrem na východ české firmy velmi složité. Východiskem je začít motivovat děti již v MŠ a v prvních ročnících školy základní k zájmu a pozdějšímu studiu přírodních a technických věd prostřednictvím jednoduchých experimentů, kdy děti při poznávání zapojí všechny své smysly včetně prožitku z pozorovaného jevu.

O NÁS; KOMU?

Naše výrobky a služby jsou určeny především dětem z mateřských škol, přípravných tříd škol základních, dětem z prvního stupně ZŠ, učitelům MŠ, ZŠ, organizátorům kroužků a všem zvídavým rodičům, kterým není lhostejný rozvoj jejich dětí.

Nejbližší spolupracovníci

  • Ing. Ingrid Haburaiová, Ph.D.- finanční řízení projektu, vzdělávání dospělých
  • Josef Číhalik- vzdělávání dětí a dospělých
  • Mgr. Lenka Hubáčková- vzdělávání dětí a dospělých
  • Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.- vzdělávání dospělých, tvorba učebních pomůcek, učebních textů
  • PhDr. Václav Pumpr, CSc.- vzdělávání dospělých, tvorba učebních pomůcek, učebních textů
  • Michaela Forejtová- marketing, web, PC aplikace
  • 2 dělníci na DPP- výroba pomůcek