e-shop pre SK a CZ


THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Produkt.: 1 - Tajomstvo prírodovedy v pokusoch

Cena: 82 Euro
Produkt:Tajomstvo prírodovedy v pokusoch Bezpečná, prenosná a kompletná súprava na vykonanie 57 prírodovedných pokusov pre predškolákov a najmladšími školákov.
Svet okolo nás skrýva mnoho neznámeho. Ako zábavnou formou tieto tajomstvá prírody objavovať? So súpravou prírodovedných pokusu ľahko. Nechajte sa vtiahnuť do úžasného a zábavného sveta bádania a objavov. Na tejto ceste Vám okrem vlastných piatich zmyslov pomôžu prehľadne spracované návody k 57 pokusom, chemické látky a ďalšie pomôcky, bez ktorých sa malí výskumníci a bádatelia nezaobídu.
Poďme sa na cestu objavu vydať spoločne!

chcem viac informacií

Download: TK_letak_A4_skoly_2.pdf


Jednotlivé stránky:

 1