<-- P Ř E D C H O Z Í --|             |-- N Á S L E D U J Í C Í -->    

Presentation of experiments in HU


Jednotlivé stránky:

 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16 


Fotografie z plnění úkolu zvýšit zájem dětí o přírodu, o přírodní vědy a motivovat je k pozdějšímu studiu přírodovědných a technických oborů.