Přírodovědné pokusy pro děti už od 5 let, Tomáš Kudrna

AKTUALITY

Aktuální informace, vývoj projektu, novinky (Current information, development of project, news)

Veškeré pořízené záběry z akcí najdete v naší F O T O G A L E R I I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Můžou mít děti rády i fyziku a chemii?

2016-11-02 Školní experimenty byly vždy neoddělitelnou součásti vzdělávání přírodovědných předmětů. V současnosti ale tento trend má sestupnou tendenci. Děti se učí hlavně teoreticky, bez návazností na reálný život, na to co znají ze svého okolí. Škola hrou a přirozeným učením – jak ji propagoval už Jan Amos Komenský – je dnes mnohdy archaizmem.Z tohoto důvodu dlouholetý propagátor interaktivního přírodovědného vzdělávání pro děti z mateřských a základních škol PhDr. Tomáš Kudrna (www.prirodovednepokusy.cz) a pani Jana Laštovičková Grygarová (www.atelier-zebra.cz) ve dnech 22.8 – 25.8.2016 zorganizovali v Škrdlovicích Letní školu. Ta je součástí mezinárodního projektu Tajemství přírody- poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů, který je finančně podporován Mezinárodním Višegrádským fondem. Do projektu jsou aktivně zapojeni vybraní partneři (zejména školy a školky) z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.
Na Letní škole byl formou přednášek a workshopů účastníkům představen:
  • unikátní model bezpečné přenosné laboratoře pro děti z MŠ a ZŠ (autor: PhDr. Tomáš Kudrna)
  • systém práce s dětmi při provádění jednoduchých přírodovědných experimentů
  • systém bezpečné práce při provádění pokusů
  • způsob motivace dětí k opětovnému zájmu o přírodu a o děje v ní probíhající
V rámci Letní školy probíhala formální prezentace i neformální diskuze a výměny zkušeností z oblasti přírodovědného vzdělávání v různých zemích V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Závěry z Letní školy budou využity v dalších fázích projektu: k dokončení vývoje Přenosné laboratoře a k přípravě workshopů pro děti v jednotlivých zemích V4.


Please download the: Summery_of_Summer_school.pdf

SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

2016-11-02 Část projektu- vývoj a zdokonalování Přenosné laboratoře/ semináře.
Letní škola, 22.-25.8.2016, Škrdlovice

Please download the: Summery_of_Summer_school.docx

Further steps in our project are

2016-11-01
  • to finalize textbook and worksheets in Czech language (expected deadline : 30th September 2016)
  • to translate the textbook and worksheets into V4 languages (expected deadline : 31st December 2016)
  • to finalize portable laboratory (expected deadline : 30th October 2016)
  • to fix the dates of presentations in your countries (please, think about)Welcome in web-page: Secrets of Nature

2016-03-01 Learning Animate and Inanimate nature through experiments
Project „ Secrets of nature“ (learning animate and inanimate nature through experiments) will be financially supported by the Visegrad Fund under serial No. 21610250. READ MOREJednotlivé stránky:
  1   2